Tokom nekoliko prethodnih meseci pojavili su se naučni dokazi koji sugerišu da kanabis, posebno THC, može uticati na ćelije sperme, izazivajući promene u DNA. Medjutim, još uvek nema zaključaka na koji način ovo može uticati  na embrion.

Istraživanje je, takodje, pronašlo vezu korišćenja kanabisa sa većim brojem spermatozoida I višim nivoom testosterona.

Još dobrih vesti: CBD može da popravi vaš seksualni život.

Kako se legalizovanje pristupa medicinskom kanabisu kontinuirano širi planetom, sve više naučnika proučava njegovo dejstvo na zdravlje. U ovom trenutku, u njihovom fokusu je efekat ove biljke na plodnost. Kao što različite studije pokazuju, muškarci u zapadnim zemljama suočavaju se sa krizom plodnosti, a broj spermatozoida se prepolovio u periodu od 1973. do 2011. godine.

Naučnici su dugo razmatrali da li smanjeni broj spermatozoida može da bude glavni razlog za krizu plodnosti, ali do sada nisu došli do čvrstog zaključka. Iako nizak broj ćelija sperme ima ozbiljne implikacije na muški reproduktivni kapacitet, ima I drugih aspekata koje takodje treba uzeti u obzir.

Dodatni razlog za zabrinutost je da nizak broj spermatozoida I drugi faktori koji utiču na kvalitet sperme mogu da budu znak da živimo u toksičnom okruženju. Srećom, što više informacija imamo o supstancama koje koristimo u svakodnevnom životu, to bolje izbore možemo da napravimo. Naravno, ovo se odnosi i na kanabis.

MOŽE LI KANABIS DA DOVEDE DO GENETSKOG OŠTEĆENJA?

Nova studija, koju su izveli istraživači iz Kolorada, sugeriše da kanabis utiče na kvalitet sperme, izazivajući promene na DNK u ćelijama sperme kod korisnika. Istraživači su uporedili spermu korisnika kanabisa I onih koji to nisu, I zaključili da kanabis utiče na gene zadužene za formiranje telesnih organa I na gene koji kontrolišu rast tokom razvoja.

Prema istraživanju, broj ćelija sperme kod muškaraca u reproduktivnom dobu prepolovio se za samo 40 godina.

Eksperimenti su uključili mužjake pacova I 24 muškarca, od kojih je polovina pušila kanabis najmanje jednom nedeljno tokom prethodnih 6 meseci. Naučnici su otkrili da što je veća koncentracija THC – psihoaktivne supstance u kanabisu – to su bile značajnije genetske promene na spermi.

Autori studije još uvek ne znaju da li nasledjivanje gena sa THC-om izazvanim promenama može da ima negativan uticaj na razvoj deteta, jer efekat THC-a na embrion,i na kasniji fizički i  psihološki razvoj deteta, tek treba da bude utvrdjen. Kao i kod mnogih drugih tema vezanih za svet kanabisa, još uvek ima mnogo neodgovorenih pitanja kojima buduće studije treba iscrpnije da se bave.

VIŠA KONCENTRACIJA ĆELIJA SPERME I TESTOSTERONA KOD KORISNIKA

Studija, objavljena u januaru 2019.godine pronašla je vezu izmedju korišćenja kanabisa i viših koncentracija ćelija sperme i testosterona.

Istraživači su analizirali preko 1100 uzoraka sperme od 662 muškarca, prosečne starosti 36 godina, prijavljenih na Klinici za plodnost. Od polovine ispitanika uzeti su i uzorci krvi, radi testiranja nivoa reproduktivnih hormona.

Da bi se utvrdili razlozi njihove smanjene plodnosti, muškarcima su postavljena pitanja u vezi korišćenja kanabisa. Tim je otkrio da je 11% muškaraca aktivno koristilo kanabis u tom trenutku, dok je 44% koristilo kanabis u nekom trenutku svog života, ali su prestali sa upotrebom. Kada su analizirali uzorke, istraživači su primetili da bivši i sadašnji korisnici kanabisa imaju 62.7 miliona spermatozoida po mililitru, u poredjenju sa 45.5 miliona kod ne-korisnika. Istraživači su takodje primetili da samo 5% korisnika ima manje od 15 miliona spermatozoida po mililitru – što je donja granica normalne koncentracije prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji – dok taj broj raste do 12% medju ne-korisnicima.

Drugi nalaz bio je da korisnici kanabisa imaju sklonost ka višim nivoima testosterona u krvi.

Rezultati su u suprotnosti sa pretpostavkama istraživača da će kanabis negativno uticati na kvalitet sperme. Daleko od toga, jer nalazi sugerišu da umerena upotreba kanabisa može da ima pozitivan uticaj na endokanabinoidni sistem, koji igra glavnu ulogu u plodnosti. Pozitivni efekti se, medjutim, smanjuju, kako potrošnja raste.

Korisnici kanabisa imaju veći broj ćelija sperme i proizvode više testosterona, potvrdila je nova studija.

Po autorima, druga moguća interpretacija je da su muškarci sa višim nivoom testosterona skloniji rizičnom, manje konvencionalnom ponašanju, kao što je pušenje kanabisa. U tom scenariju, viši nivo testosterona može pre biti uzrok nego posledica korišćenja kanabisa.

Baš kao i u prethodnoj studiji, istraživači upozoravaju da rezultati nisu konačni. Nalazi ne mogu da se primene na opštu populaciju jer su ispitanici studije imali tretman na klinici za plodnost. Samo će dalja istraživanja potvrditi ili odbaciti rezultate.

BOLJI SEKSUALNI UČINAK

S druge strane, otkriveno je da kanabis pomaže u borbi sa efektima dioksina, toksina koji se akumulira sa godinama, i koji je identifikovan kao jedan od glavnih uzroka problema sa erekcijom.

Za to vreme, druge studije nagoveštavaju da biljka kanabis može povećati seksualni nagon. Ovo je stoga što CBD reguliše funkcije seksualne inhibicije i stimulacije, smanjujući stres i anksioznost kroz brojne hemijske reakcije.

Kao rezultat, povećava se samopouzdanje i nestaje emotivna napetost, omogućavajući parovima da se otvorenije izraze tokom odnosa, što čini razliku izmedju dobrog i lošeg seksa. Takodje, s obzirom da je u pitanju komponenta CBD, nema psihoaktivnosti, te se retko kad mogu primetiti neki neugodni sporedni efekti.

Ukratko, iako istraživanja potkrepljuju činjenicu da kanabis, pre svega THC, utiče na spermu, nema konačnog dokaza da je taj efekat negativan. Jasno je da CBD pomaže da se popravi seksualni učinak. Ukoliko osećate da vam je potrebna pomoć u spavaćoj sobi, pokušajte da uzmete malo CBD-a u nekoj od njegovih mnogobrojnih formi. Vaš seksualni život i vaš partner će vam biti zahvalni za to.