Grower iz Izraela, koji uzgaja uglavnom medicinske sorte, se je združio sa američkom firmom  i započeo sa genetskim gajenjem novih sorti kanabisa. Nove sorte će biti veoma specifične i specijalozovane za lečenje određenih bolesti. Izraelski The Times navodi, da programerska firma BreedIT iz New Yorka, kao i  licencirani grower Seach LTD razvijaju nov program KanaboSeed. Program će biti od pomoći growerjem pri sejanju i kultivaciji medicinskih sort marihuane.

Zanimljiv je bio BreediT projekat, koji je napravljen za potrebe koncepta Hebrejske Univerze, gde su pronašli sortu trešnjeveg paradajza, koji traje duže. Oded Segee, direktor programske firme kaže, da je kanabis na putu da ga prihvati ceo svet i shodno tome pojaviti će se i nove potrebe u toj industriji.

Cilj programa je da napravi nove, moćne medicinske sorte marihuane, koje će biti obogaćene CBDjem, regulisanim THCjem, znači, napraviti zdravilne sorte, sa visokim CBDjem i kao za sve one koji žele da se napuše, visok % THCja ili za one, koji to ne žele, mali % THCja.

Oni ljudi koji trpe hronične bolove imaju dobre i odlične efekte sa sortama koje sadrže visok % THC-ja(psihoaktivna materija u marihuani), dok ljudi koji imaju epileptične napade, bolesti srca i krvnih sudova, biraju sorte sa visokim % CBDja.

Firma je ispunila sve molbe i svu potrebnu dokumetaciju za dobijanje dozvola za dve nove sorte. Sva ta dokumetacija je pregledana i odobrena od strane Ministarstva za poljoprivredu i razvoj sela. Tek kad firma dobije “zeleno svetlo” može da počne sa svojim radom i uzgojem.

“To je prelonmni trenutak u Kanaboseed”, kaže Shay Avraham, direktor istraživanja i razvoja. “BreelT je firma koja daje prednost razvoju, pre svega radi racionalizacije postupaka gajenja. Razvijanje novih kanabis varijanti je ne samo brže nego i optimalnije u smislu troškova. Zajedno gradimo put, na kojem će se pojaviti nebrojene mogućnosti i novosti u kultivaciji kanabisa”